......මනසින් උසස් මිනිසා.....

මනසින් උසස් මිනිසා
මනුසත් කම නොහඳුනනා
මිනිසුන්ටම වින කරනා
හැටි පෙනුනා

දුටුවා දේවාලයකැයි කියන තැනක්
බැලුවා එබී වෙන දේ නැවතී මොහොතක්
මිනිසුන් පිරී එහි නැත අතුරක් සිදුරක්
දුටුවා පිරිවරක් සමගින් ඉන්නා කපුවෙක්

පෝලිමකට වෙලා අතැතිව පොල් ගෙඩියක්
දත්මිටි කමින් මුමුණයි කෙනෙකුගේ නමක්
අනේ දෙවියනේ බිඳියන් අතක් පයක්
සිතා ගසයි පොල් මනසින් උසස් සතෙක්

කන්නට ගෙදර අහලක පොලයක් නෑලූ
දරුවන් හාමතේ අද නිදියනවාලූ
ඉරිසියාව සිත් තුල පැසවනවාලූ 
මනසින් උසස් මිනිසා පිරිහෙනවාලූ….

Comments

Popular posts from this blog

අපි අපේමයි සදා....

සඳ නැති අද ළඟ ඉන්නෙත් තරු පමණයි...

මට ආදරේ හිතුනා..